Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 06 juli 2002

Bericht. - Representatieve professionele syndicale organisatie Overeenkomstig artikel 5, 2°, van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het militair personeel van de land-, de lucht-, en

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2002007181
pub.
06/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Bericht. - Representatieve professionele syndicale organisatie Overeenkomstig artikel 5, 2°, van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het militair personeel van de land-, de lucht-, en de zeemacht en van de medische dienst, gewijzigd door de wet van 21 april 1994, heeft de controlecommissies inzake de representativiteit van de professionele syndicale organisaties van de militairen op 29 mei 2002 vastgesteld dat de Algemene Centrale van het Militair Personeel, afgekort « A.C.M.P. », Algemeen Stemrechtlaan 85, te 1030 Brussel, voldoet aan de bepalingen van voornoemde wet en representatief wordt geacht.

^