Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 07 april 2001

Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 01/0017 Mobistar N.V. /Debitel AG en Sait Systems N.V. Op dinsdag 27 maart 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeldi Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de ICT-sector (Information and Communicat(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011142
pub.
07/04/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 01/0017 Mobistar N.V. /Debitel AG en Sait Systems N.V. Op dinsdag 27 maart 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin van artikel 12, § 1, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 (Belgisch Staatsblad., 1 september 1999), waarin werd meegedeeld dat Mobistar N.V. de uitsluitende zeggenschap verwerft over Debitel Belgium N.V. door middel van een Share Purchase Agreement tussen Debitel AG en Sait Systems N.V. (als overdraagsters), enerzijds, en Mobistar N.V. (als overneemster), anderzijds.

Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de ICT-sector (Information and Communication Technology Sector).

De Raad voor de Mededinging verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken, bij voorkeur vóór 18 april 2001.

Deze opmerkingen kunnen per fax of per post, onder vermelding van referentie MEDE C/C 01/0017, aan onderstaand adres worden toegezonden : Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Handelsbeleid, Korps Verslaggevers, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, B-1000 Brussel. Fax : 02-206 56 24.

^