Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 15 december 1999

Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 99/0034 Faurecia SA/AP Automotive Holdings Inc. Op maandag 29 november 1999 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding v Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van het ontwerpen, de productie(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011428
pub.
15/12/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 99/0034 Faurecia SA/AP Automotive Holdings Inc.

Op maandag 29 november 1999 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel 12, § 1, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 (Belgisch Staatsblad van 1 september 1999), waarin is medegedeeld dat de onderneming Faurecia NV volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming AP Automotive Holdings Inc. door de fusie van deze laatste onderneming met Faurecia A.P. Inc., dochteronderneming van Faurecia NV. De onderneming Faurecia NV verkrijgt hierdoor eveneens indirect zeggenschap over de onderneming AP Automotive Systems Inc., dochteronderneming van A.P. Automotive Holdings Inc.

Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van het ontwerpen, de productie en de verkoop voor uitlaatsystemen van auto's.

De Raad voor de Mededinging verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken en dit bij voorkeur vóór 20 december 1999.

Deze opmerkingen kunnen per fax of per post, onder vermelding van referentie CONC C/C 99/0034, aan onderstaand adres worden toegezonden : Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Handelsbeleid, Korps Verslaggevers, North Gate III, Emile Jacqmainlaan 154, 1000 Brussel.

Fax : (02) 206 57 72.

^