Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Gewestelijk Agentschap voor Netheid, " Net Brussel " Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 8 december 2020, wordt de heer Menkor Mohammed definitief benoemd op 1 november 2020 in de hoedanigheid van Wer Bij beslissing van de directeur-generaal van 7 mei 2021, wordt de heer Vanden Berghe Mike definitie(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021021613
pub.
02/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Gewestelijk Agentschap voor Netheid, " Net Brussel " Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 8 december 2020, wordt de heer Menkor Mohammed definitief benoemd op 1 november 2020 in de hoedanigheid van Werkman van Openbare Reiniging (rang 42) bij "Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid" in een betrekking in het Franstalige taalkader.

Bij beslissing van de directeur-generaal van 7 mei 2021, wordt de heer Vanden Berghe Mike definitief benoemd op 1 mei 2021 in de hoedanigheid van Werkman van Openbare Reiniging (rang 42) bij "Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid" in een betrekking in het Franstalige taalkader.

^