Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2018 : Met ingang van 1 augustu - Mevr. Charline LEJEUNE, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten ; - Mevr. Coralie VA(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2018031944
pub.
15/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten : Met ingang van 1 augustus 2018: - Mevr. Charline LEJEUNE, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten ; - Mevr. Coralie VANDERMEEREN, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten ;

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^