Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 02 juni 2014

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministeriele besluiten van 8 mei 2014 : Met ingang van - Mevrouw BERGEN, Karolien, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; - De heer SO(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2014018188
pub.
02/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministeriele besluiten van 8 mei 2014 : Met ingang van 1ste maart 2014 : - Mevrouw BERGEN, Karolien, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; - De heer SOENTJES, Tom, bij de buitendiensten;

Met ingang van 1ste april 2014 : - Mevrouw PEETERS, Tessa, bij de buitendiensten; - De heer VANDECAN, Michaël, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten;

Met ingang van 9 april 2014 : - Mevrouw DE SMET, Betty, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten;

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State wordt ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^