Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 januari 2024

Franstalige afdeling van de commissie van beroep ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 december Bij hetzelfde besluit wordt dhr. Philippe Roussel benoemd tot effectief lid van dezelfde afdeling, (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2024200068
pub.
10/01/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Franstalige afdeling van de commissie van beroep ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 december 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023048383 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de werking en de organisatie van de Nationale Veiligheidsoverheid sluiten, dat heden in werking treedt, wordt ontslag verleend aan dhr. Laurent Haulotte uit zijn mandaat van effectief lid van de Franstalige afdeling van de commissie van beroep ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist.

Bij hetzelfde besluit wordt dhr. Philippe Roussel benoemd tot effectief lid van dezelfde afdeling, ter vervanging van dhr. Laurent Haulotte, wiens mandaat hij voltooit.

^