Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 september 2022

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitster en van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, als leden van het Comité va(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022205602
pub.
27/09/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitster en van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022032829 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2021 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2022, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2022, wordt het mandaat van mevr. KIRSCH Anne, in de hoedanigheid van voorzitster van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, hernieuwd voor een termijn van vier jaar.

Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, als leden van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : 1° als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : - de dames CEUPPENS Ann, DEGRYSE Elisabeth, DE PAEPE Regina, DE WOLF Françoise, FLEURQUIN Ingrid, LEBBE Caroline, MAHIEU Saskia, MICLOTTE Christine, REYNDERS Heidi, SOMMEN Liesbet, VAN ELSHOCHT Viviane en VAN GESTEL Karina en de heren BOVERIE Renaud, BRENEZ Xavier, CALLEWAERT Paul, DEWAEL Bart, LANDTMETERS Bernard, PERL François, VAN GORP Luc en VERERTBRUGGEN Patrick, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames BONNEWYN Carina, DAUGINET Laurence, DE KOEKELAERE Katrien, DERIEUW Sandra, HUYGHEBAERT Claire, LUCET Catherine, STOKX Jocelijn, VANDEKERCKHOVE Inge, VANRILLAER Vanessa en WILGOS Charlotte en de heren BERKEIN Philiep, BRABANT Steven, DEBBAUT Bernard, DEMYTTENAERE Bart, DE SPIEGELEER Tom, LAASMAN Jean-Marc, VANDENBROUCKE Pieter en VAN HAECHT Christiaan, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 2° als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de officina-apothekers en de ziekenhuisapothekers, de heren PERDIEUS Paul en STRAETMANS Koen, in de hoedanigheid van werkende leden en mevr.WOUTERS Dominique, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 3° als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de beheerders van de verplegingsinrichtingen, diensten en instellingen vermeld in artikel 34, 13° van de gecoördineerde wet en van de inrichtingen voor revalidatie en herscholing die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid : - de dames CLOET Margot, DEVISSCHER Stephanie en LANSSIERS Patricia en de heren HALLET Benoît en SMEETS Yves, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heren GOEMAERE Dieter en HERBAUX Denis, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 4° als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de opticiens, van de representatieve beroepsorganisaties van de orthopedisten, van de representatieve beroepsorganisaties van de logopedisten, van de representatieve beroepsorganisaties van de verstrekkers van implantaten, van de representatieve beroepsorganisaties van de verpleegkundigen en van een representatieve beroepsorganisatie van de paramedische medewerkers : - de dames DE VRIES Viviane en DE WINTER Diane en de heren BOEY Ronny, DE RIJDT Thomas en VAN GANSBEKE Hendrik, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heren DENYS Marnix, SEEUWS Pierre en VERTONGEN Willy, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 5° als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties, een representatieve organisatie van de zelfstandigen en van representatieve werknemersorganisaties : - de dames DE BISSCHOP Ineke, PANNEELS Anne en VEN Caroline en de heer EL OTMANI Youssef, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heren DE WEERDT Raf, FRANCART Renaud, SERROYEN Chris en VAN EECKHOUT Herman, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemd comité, voor een termijn verstrijkend op 29 september 2026: 1° als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen, de heer BOURDA Alain, in de hoedanigheid van werkend lid en de dames JANSSENS Hélène en VASSEUR Sabine, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;2° als vertegenwoordigster van een representatieve beroepsorganisatie van de apothekers-biologen, mevr.VERDONCK Ann, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 3° als vertegenwoordigers van representatieve beroepsorganisaties van de beheerders van de verplegingsinrichtingen, diensten en instellingen vermeld in artikel 34, 13° van de gecoördineerde wet en van de inrichtingen voor revalidatie en herscholing die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid, de dames HOTTERBEEX Aline en van OLMEN Wendy en de heer DELRUE Thierry, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;4° als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de vroedvrouwen, van de representatieve beroepsorganisaties van de orthoptisten, van een representatieve beroepsorganisatie van de paramedische medewerkers en van de representatieve beroepsorganisaties van de gehoorprothesisten, mevr.VANHOLEN Kathleen, in de hoedanigheid van werkend lid en de dames BENI Kathleen en VAN GIEL Sylvie en de heer HEYMANS Marc, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 5° als vertegenwoordigsters van een representatieve werknemersorganisatie, mevr.CASTELEIN Lisa, in de hoedanigheid van werkend lid en mevr. PIQUE Karen, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid.

^