Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 maart 2022

Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 28 november 2021 wordt mevrouw **** **** benoemd tot rijksambtenaar in de klasse ****1 bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022030867
pub.
17/03/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de landbouw en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/02/2022 numac 2021205130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de tewerkstelling en opleiding risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/03/2022 numac 2021205123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 01/02/2022 numac 2021043161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende de omschrijving van de risicogroepen en de inning van de bijdragen ten behoeve van initiatieven voor deze risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 16/02/2022 numac 2021043160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (zwaar beroep) (1) type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021042951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 132" en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2008 betreffende de leden van de raad van beheer type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/02/2022 numac 2021205121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het werkbaar werk en instroom sluiten wordt mevrouw **** **** benoemd tot rijksambtenaar in de klasse ****1 bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met ingang van 15 december 2021.

^