Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 juni 2021

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt de heer Jean-Baptiste M.N. DUCROTOIS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021042241
pub.
21/06/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021031510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toepassing van de koppeling van de lonen en vergoedingen aan de index op 1 januari 2021 type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen tot bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021031135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt de heer Jean-Baptiste M.N. DUCROTOIS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 11 juni 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt de heer Jean-Baptiste M.N. DUCROTOIS, adviseur, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Namen.

^