Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 december 2020

Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020 wordt Mevr. Aline Lefèvre, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juni 2020.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020044308
pub.
18/12/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020043993 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel sluiten wordt Mevr. Aline Lefèvre, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juni 2020.

^