Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 juni 2020

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt Mevr. Eline VAN DEN BERGHE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voor Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt M(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020041711
pub.
22/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030842 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2020 type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020031126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vernieuwing van de vergunning van de onderneming OÜ ESC voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om tegen piraterij te strijden type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles Enseignement" sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt Mevr. Eline VAN DEN BERGHE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 15 mei 2020, die uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt Mevr.

Eline VAN DEN BERGHE, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimonium-documentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030842 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2020 type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020031126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vernieuwing van de vergunning van de onderneming OÜ ESC voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om tegen piraterij te strijden type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles Enseignement" sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt Mevr. Silke TIELEMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 26 mei 2020, die uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt Mevr.

Silke TIELEMANS, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimonium-documentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

^