Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 juli 2020

Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - TORTELBOOM Kenny, met ingang van 15.10.2017

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020015179
pub.
16/07/2020
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode
^