Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 maart 2019

Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. - Benoeming van de Voorzitter. - Benoeming of hernieuwing van de mandaten van de leden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019, wordt de benoeming van de heer Xavier VERBOVEN tot Voor Bij hetzelfde besluit worden, met ingang van 1 maart 2019, de mandaten van de hiernavermelde leden (...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200946
pub.
15/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. - Benoeming van de Voorzitter. - Benoeming of hernieuwing van de mandaten van de leden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019010935 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 11/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019200431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties sluiten, wordt de benoeming van de heer Xavier VERBOVEN tot Voorzitter van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening met ingang van 1 maart 2019 voor een periode van zes jaar hernieuwd.

Bij hetzelfde besluit worden, met ingang van 1 maart 2019, de mandaten van de hiernavermelde leden van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor een periode van zes jaar hernieuwd: A. Leden die de werkgevers vertegenwoordigen: Mevr. Annick HELLEBUYCK De heren : Marc BLOMME Herwig MUYLDERMANS Geert VERSCHRAEGEN Jan VOCHTEN Guy VANKRUNKELSVEN Gianni DUVILLIER B. Leden die de werknemers vertegenwoordigen: Mevrn : Hilde DUROI Anne LEONARD Sabine SLEGERS De heren : Raf DE WEERDT Philippe BORSU Koen MEESTERS Jan VRANKEN

^