Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 februari 2019

Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019, is de heer MOUNTASIR Az-Dine benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer MAR

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200286
pub.
25/02/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019200431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties type koninklijk besluit prom. 11/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019010935 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen sluiten, is de heer MOUNTASIR Az-Dine benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer MAROUTAEFF Jean wiens mandaat hij zal voleindigen.

^