Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 november 2019

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 november 2019, dat uitwerking he Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VANDELEENE Gauthier, benoemd in de hoedanigheid van werkend li(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019042487
pub.
22/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2019, wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van de Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer PETERS Bram.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VANDELEENE Gauthier, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemde commissie, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer PETERS Bram, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^