Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 2019

Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2799 van 29 juli 2019, wordt mevrouw Nathalie Robijns, op 1 juli 2019, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnitei Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019, met uitzondering van het tweede lid, dat u(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019041854
pub.
03/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2799 van 29 juli 2019, wordt mevrouw Nathalie Robijns, op 1 juli 2019, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché.

Voor de vaststelling van haar anciënniteit in de klasse A1 worden de werkelijke diensten gepresteerd vanaf 1 juli 2018 in aanmerking genomen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^