Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juni 2019

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 mei 2019, dat in werking treedt d Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VAN DORPE Johan benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019013031
pub.
04/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de vroedvrouwen sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid van de Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan mevr.

WALSCHAERTS Jacqueline.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VAN DORPE Johan benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde raad, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van bandagisten, ter vervanging van mevr. WALSCHAERTS Jacqueline, wier mandaat hij zal voleindigen.

^