Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juni 2019

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 mei 2019, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde commissie, als vertegenwoordigers van (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019013030
pub.
04/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012995 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Franstalige kamer van de geneeskundige commissie van beroep type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de vroedvrouwen sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag verleend uit hun functies van leden van de Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan de heer SCHUHMANN Marc, in de hoedanigheid van werkend lid en aan mevr. PROFILI Francine, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde commissie, als vertegenwoordigers van een verzekeringsinstelling, de heer VANDEWALLE Lieven, in de hoedanigheid van werkend lid en de heer SCHUHMANN Marc, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van respectievelijk de heer SCHUHMANN Marc en van mevr.

PROFILI Francine, wier mandaat zij zullen voleindigen.

^