Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2018

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, dat in werking Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. MEFFRE Geneviève benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018030567
pub.
05/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018201214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011345 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2014 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer HUON Yvan.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. MEFFRE Geneviève benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde raad, als vertegenwoordigster van een faculteit geneeskunde van een Belgische universiteit, ter vervanging van de heer HUON Yvan, wiens mandaat zij zal voleindigen.

^