Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2018

Leger. - Medische dienst Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2096 van 21 december 2017 : In het medisch ondersteunend korps heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren In de graad van reservemajoor, reserve-kapitein-commandant M. Froment.

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018030387
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Medische dienst Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2096 van 21 december 2017 : In het medisch ondersteunend korps heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 december 2017 : In de graad van reservemajoor, reserve-kapitein-commandant M. Froment.

^