Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2018

Leger. - Marine Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2095 van 21 december 2017 : In het korps van het marinepersoneel hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op In de graad van reserve-korvetkapitein, de reserve-luitenanten-ter-zee eerste klasse M. Eyckmans, G(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018030381
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Marine Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2095 van 21 december 2017 : In het korps van het marinepersoneel hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 december 2017 : In de graad van reserve-korvetkapitein, de reserve-luitenanten-ter-zee eerste klasse M. Eyckmans, G. Phlippo, O. Sion en J. Neefs.

^