Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2018

Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 2082 van 19 december 2017 : Landmacht **** kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, ****. **** **** en ****. ****, op 26 juni 2017 **** **** kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, S. ****, op 26 september 2017 benoemd in de graad(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018030351
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING****><****>
Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 2082 van 19 december 2017 : Landmacht **** kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, ****. **** **** en ****. ****, op 26 juni 2017 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2016, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** en worden in de **** technieken van het **** ingeschreven. Zij worden gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.****><****>Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, S. ****, op 26 september 2017 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2015, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** en wordt in de **** **** van **** ingeschreven. Hij wordt gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.****><****>Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 september 2017 benoemd in de graad van onderluitenant van administratie, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2016, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** en wordt in de **** algemene steun ingeschreven. Zij wordt gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.****><****>Worden kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, van wie de namen volgen, op 26 september 2017 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2016, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** en worden in de hierna vermelde **** ingeschreven. Zij worden gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd : **** van **** ****. **** **** van communicatie- en informatiesystemen ****. **** **** Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 juni 2017 benoemd in de graad van onderluitenant van het vliegwezen, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2016, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** en wordt in de **** technieken van het **** ingeschreven. Hij wordt gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.****><****>Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 september 2017 benoemd in de graad van onderluitenant van het vliegwezen, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2016, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** en wordt in de **** algemene steun ingeschreven. Hij wordt gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.****><****>Marine Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. Paternoster, op 26 september 2017 benoemd in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2016, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** en wordt in de **** technieken van communicatie- en informatiesystemen ingeschreven. Hij wordt gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.****><****>Medische dienst **** kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 juni 2017 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2015, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** en wordt in de **** medische steun ingeschreven. Hij wordt gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.****><****>Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 juni 2017 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2016, opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau **** en wordt in de **** medische steun ingeschreven. Hij wordt gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.
^