Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 maart 2018

Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2175 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "technieken van het marinematerieel" de volgende benoeming plaats In de graad van korvetkapitein ingenieur van het militair materieel, luitenant-ter-zee eerste klass(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018011179
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2175 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "technieken van het marinematerieel" de volgende benoeming plaats op 26 december 2017: In de graad van korvetkapitein ingenieur van het militair materieel, luitenant-ter-zee eerste klasse ingenieur van het militair materieel B. Vanhuysse.

Hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats op 26 december 2017: In de graad van korvetkapitein, de luitenanten-ter-zee eerste klasse P. Camut, G. Cambier en S. Aughuet.

^