Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2018

Leger. - Medische dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2122 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoeming plaats op 26 j In de graad van geneesheer-kolonel, geneesheer-luitenant-kolonel D. Van Gastel.

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018010839
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Medische dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2122 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoeming plaats op 26 juni 2018 : In de graad van geneesheer-kolonel, geneesheer-luitenant-kolonel D. Van Gastel.

^