Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2018

Leger. - Landmacht Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 2093 van 21 december 2017 : Word kandidaat-beroepsofficier van niveau B, aangesteld in de graad van adjudant, J. Van Haecht, op 26 novembe

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018010630
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Landmacht Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 2093 van 21 december 2017 : Word kandidaat-beroepsofficier van niveau B, aangesteld in de graad van adjudant, J. Van Haecht, op 26 november 2017 aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier van niveau B.

^