Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2018

Krijgsmacht Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2088 van 21 december 2017 : Landmacht De aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier, ****-****. ****, wordt op 1 december 2017 benoemd in de graad Luchtmacht De aangestelde onderluitenant van het vliegwezen kandidaat-reserveofficier, ****. ****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018010526
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING****><****>
Krijgsmacht Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2088 van 21 december 2017 : Landmacht De aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier, ****-****. ****, wordt op 1 december 2017 benoemd in de graad van onderluitenant in het reservekader in het korps van de ****.****><****>Luchtmacht De aangestelde onderluitenant van het vliegwezen kandidaat-reserveofficier, ****. ****, wordt op 1 november 2017 benoemd in de graad van onderluitenant van het vliegwezen in het reservekader in het korps van het niet-varend personeel.
^