Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 december 2015

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 18 november 2015 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd: Commandeur De heer J. MORREN, adviseur A32, vanaf 8 april 2015. Ridder Mevr. C. DEWALS, ad(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022540
pub.
09/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 18 november 2015 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd: Leopoldsorde Commandeur De heer J. MORREN, adviseur A32, vanaf 8 april 2015.

Ridder Mevr. C. DEWALS, administratief assistent 22B (in uitdoving), vanaf 8 april 2014.

De heer E. FARENEAU, administratief deskundige BA2, vanaf 8 april 2015.

Mevr. M.-F. GIOT (echtgenote TOURNEUR), administratief assistent CA3, vanaf 8 april 2015;

Mevr. F. PARENT, administratief assistent 22B (in uitdoving), vanaf 8 april 2015;

Mevr. A. VAN ROMPAEY (echtgenote KNOPS), administratief assistent 22B (in uitdoving), vanaf 8 april 2015.

De heer P. VAN WIN, attaché A12, vanaf 8 april 2015.

Kroonorde Officier Mevr. K. DE GEYTER (echtgenote VAN DER PUTTEN), attaché A21, vanaf 8 april 2015.

Ridder De heer P. DEBRAY, administratief assistent CA3, vanaf 8 april 2015.

Mevr. M. DECOENE (echtgenote RIJSDIJK), administratief assistent CA3, vanaf 15 november 2013;

Mevr. R. DE SUTTER (echtgenote BRAECKMAN), administratief assistent CA2, vanaf 8 april 2015.

De heer M. HANSEN, administratief assistent CA2, vanaf 8 april 2015.

Mevr. C. PHILIPPART, administratief assistent CA2, vanaf 8 april 2015.

De heer J. VAN THIELEN, administratief deskundige BA1, vanaf 8 april 2015.

Mevr. D. HAUWEL, administratief assistent CA1, vanaf 8 april 2015;

Mevr. V. LAFORET, administratief deskundige BA1, vanaf 8 april 2015.

Gouden Palmen De heer A. SAUSSEZ, administratief medewerker DA2, vanaf 8 april 2015.

Orde van Leopold II Officier De heer W. VAN DUERM, technisch deskundige BT2, vanaf 8 april 2015.

Ridder De heer I. DEPREZ, administratief deskundige BA1, vanaf 15 november 2013.

Mevr. D. MESTDAGH, administratief medewerker DA4, vanaf 8 april 2015.

De heer P. PADUART, administratief assistent CA2, vanaf 8 april 2015.

Mevr. T. STICHELBAUT (echtgenote VALCKE), administratief deskundige BA1, vanaf 15 november 2013;

Mevr. F. VAN DROOGENBROECK, administratief medewerker DA4, vanaf 8 april 2015.

^