Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 2014

Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 257 van 3 februari 2014: Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 maart 201 In de graad van majoor van het vliegwezen in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2014007133
pub.
30/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 257 van 3 februari 2014: Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 maart 2014 : In de graad van majoor van het vliegwezen in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel", kapitein-commandanten van het vliegwezen R. Haelterman en P. Dauwe.

^