Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 2014

Deposito- en Consignatiekas. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 wordt de heer A. BOON, Voorzitter van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, tot lid benoemd van de Commissie van Toezicht bij de Deposito- en Cons

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003177
pub.
30/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^