Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 april 2013

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 april 2013 wordt de heer Roeland Meirlaen, met ingang van 1 februari 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2012.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202255
pub.
17/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013200964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden voor de ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothese type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013012054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2008 betreffende het verloningssysteem type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge werkgebrek sluiten wordt de heer Roeland Meirlaen, met ingang van 1 februari 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2012.

^