Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 april 2013

Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 april 2013, is de heer SALVADOR, Robert, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Hoei ter vervanging van de heer DELVAUX, Camill

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013201616
pub.
22/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^