Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 september 2013 wordt Mevr. Dodemont Bernadette, geboren op 27 mei 1966, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 2 juli 2013, met als titel attaché in de klasse A2, bij de Federale Overhe

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024347
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 15/01/2014 numac 2013024348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 14/10/2013 numac 2013024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis sluiten wordt Mevr. Dodemont Bernadette, geboren op 27 mei 1966, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 2 juli 2013, met als titel attaché in de klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Buitendiensten.

^