Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2013

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013, dat in werking treedt de dag van

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022519
pub.
16/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de behandeling van hooggradige gliomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen en voor de behandeling van maligne melanomen via immunotherapie door de techniek van autologe dendritische cellen sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking,worden benoemd tot leden bij de Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Mevr. VAN HERP, Hanne, in de hoedanigheid van werkend lid en de heer LARDENNOIS, Miguel, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister van Volksgezondheid, ter vervanging van respectievelijk de heer BORGIONS, Joseph en Mevr.

SOMER, Aurélie, voor een termijn verstrijkend op 31 december 2017.

^