Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 september 2013

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 september 2013, wordt Mevr. ANDRIESSEN Anneleen, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integra Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2013011486
pub.
25/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013011500 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2013 sluiten, wordt Mevr. ANDRIESSEN Anneleen, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebeleid en Sociale Economie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 18 juli 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

^