Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 mei 2013

Krijgsmacht. - **** militair personeel Benoemingen. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 9362 van 19 februari 2013 : Worden benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de **** **** **** 18 juni 2012, de kapitein van het vliegwezen ****. ****. Op 9 juli 2012, de kapitein van het ****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2013007124
pub.
29/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Benoemingen. - Ontslagen **** koninklijk besluit ****. 9362 van 19 februari 2013 : Worden benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de **** Militaire **** : Op 18 juni 2012, de kapitein van het vliegwezen ****. ****.

Op 9 juli 2012, de kapitein van het vliegwezen ****. ****.

Op 20 augustus 2012, de luitenant ****. ****.

Worden ontslagen uit het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de **** Militaire **** : Op 20 augustus 2012, de kapiteins van het vliegwezen ****. **** en ****. ****.

Op 29 oktober 2012, de kapitein van het vliegwezen ****. **** ****.

^