Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juni 2011

Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 april 2011 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier Mevr. VERMEULEN, Gilberte, 08.04.2011, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de Ridder Mevr. STEVENS, Birgit, 08.04.2011; de heer HANSSEN, Alain, 08.04.2011, ambtenaren van (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015059
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 april 2011 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier Mevr. VERMEULEN, Gilberte, 08.04.2011, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de Kanselarijcarrière.

Ridder Mevr. STEVENS, Birgit, 08.04.2011; de heer HANSSEN, Alain, 08.04.2011, ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst.

Mevr. VANDORMAEL, Anne, 08.04.2011, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de Kanselarijcarrière.

Kroonorde Ridder De heren : BOGAERT, Mathias, 08.04.2011;

BRONCHAIN, Philippe, 08.04.2011;

EVRARD, Antoine, 08.04.2011;

LEENKNEGT, Pieter, 08.04.2011;

PEETERS, Wim, 08.04.2011;

PENNEWAERT, Bart, 08.04.2011;

VANDEN BULCKE, Filip, 08.04.2011;

VERBRUGGHE, Peter, 08.04.2011, ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst. de heer CAUBERGS, Philippe, 08.04.2011, ambtenaar van de vierde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière.

Orde van Leopold II Grootofficier De heren : MARICOU, Johan, 08.04.2011;

VAN DESSEL, Johan, 08.04.2011, ambtenaren van de tweede administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst.

Commandeur de heer CREUSEN, Alphonse, 08.04.2011, ambtenaar van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst.

Ridder Mevr. KELLENERS, Sandra, 08.04.2011, ambtenaar van de derde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière. de heer HELOU, Emmanuel, 08.04.2011, hulpagent toegevoegd aan een post.

Deze ambtenaren nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum, hun rang in de Orde in.

^