Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 september 2011

Nationale Orden. - Erratum In de publicatie 2011/02033, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011, blz. 38481en 38482, betreffende bevorderingen en benoemingen in de nationale orden bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011, wordt d Orde van Leopold II Commandeur De heer Jaupart, Michel, Adviseur.

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2011002047
pub.
29/09/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Nationale Orden. - Erratum In de publicatie 2011/02033, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011, blz. 38481en 38482, betreffende bevorderingen en benoemingen in de nationale orden bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011, wordt de volgende vermelding geschrapt : Orde van Leopold II Commandeur De heer Jaupart, Michel, Adviseur.

^