Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 maart 2011

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 februari 2011 worden Mevr. Karolien Journee en Mevr. Veerle Jordant benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlan Bij koninklijk besluit van 23 februari 2011 wordt de heer Jeroen Jans benoemd tot rijksambtenaar in(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000169
pub.
31/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 24.000 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2011 sluiten worden Mevr. Karolien Journee en Mevr. Veerle Jordant benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 december 2010.

Bij koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 24.000 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2011 sluiten wordt de heer Jeroen Jans benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 oktober 2010.

Bij koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 24.000 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2011 sluiten wordt Mevr. Laurence Decroos benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 4 december 2010.

Bij koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 24.000 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2011 sluiten wordt Mevr. Wendy Van Doorneveldt benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 2010.

Bij koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 24.000 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2011 sluiten wordt Mevr. Katrien Jansseune benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 17 december 2010.

Bij koninklijk besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 24.000 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2011 sluiten wordt de heer Marc Verburgh benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, regionale diensten, met ingang van 1 maart 2007.

^