Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 april 2010

Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010, wordt de heer Haroun Amira, met ingang van 1 oktober 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Over

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009430
pub.
26/04/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010, wordt de heer Haroun Amira, met ingang van 1 oktober 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^