Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 april 2010

Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt Mevr. Sylvie Boquet, met ingang van 1 maart 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overeenkomsti

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009415
pub.
22/04/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt Mevr. Sylvie Boquet, met ingang van 1 maart 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking .

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^