Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 april 2009

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Lucet, C., benoemd tot lid van het Comité voor de evaluatie van (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022190
pub.
20/04/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 april 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Boutsen, M. Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Lucet, C., benoemd tot lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer Boutsen, M., wiens mandaat zij zal voleindigen.

^