Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 mei 2009

Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 10 maart 2009 wordt, met ingang van 15 april 2009, de heer Pierre GOFFINET, in de hoedanigheid van adjunct-auditeur benoemd bij de Raad voor Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011196
pub.
29/05/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 10 maart 2009 wordt, met ingang van 15 april 2009, de heer Pierre GOFFINET, in de hoedanigheid van adjunct-auditeur benoemd bij de Raad voor de Mededinging.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^