Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 februari 2008

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt Mevr. Da Silva, Nancy, met ingang van 1 november 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Lee Aan betrokkene wordt, met ingang van 1 november 2006, de vakrichting « Studie en onderzoek » toegew(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024079
pub.
28/02/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt Mevr. Da Silva, Nancy, met ingang van 1 november 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Aan betrokkene wordt, met ingang van 1 november 2006, de vakrichting « Studie en onderzoek » toegewezen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt de heer Degaillier, Michel, met ingang van 1 november 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Aan betrokkene wordt, met ingang van 1 november 2006, de vakrichting « Studie en onderzoek » toegewezen.

^