Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 oktober 2008

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, wordt de heer Olivier FAYT vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Techniek en Infrastructuur » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit e Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, wordt Mevr. Christiane SCHOEFS vast benoemd in de kla(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014296
pub.
13/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, wordt de heer Olivier FAYT vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Techniek en Infrastructuur » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 16 juli 2007 en uitwerking op 16 juli 2008.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, wordt Mevr. Christiane SCHOEFS vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché,in de vakrichting « Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 februari 2008 en uitwerking op 1 augustus 2008.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^