Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Krijgsmacht. - **** militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 7216 van 30 augustus 2008, wordt kapitein-commandant van administratie **** ****., op 16 juni 2008 benoemd in het ambt van militair repetitor van het ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007200
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - **** militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 7216 van 30 augustus 2008, wordt kapitein-commandant van administratie **** ****., op 16 juni 2008 benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de **** Militaire School.

^