Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 november 2008

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 wordt de heer Frédéric Duterme benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, e Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 wordt Mevr. Muriel Wauthion benoemd tot rijksambtena(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000952
pub.
27/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 wordt de heer Frédéric Duterme benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Juridische Normen en Geschillen, Franstalig kader, met ingang van 15 februari 2008.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 wordt Mevr. Muriel Wauthion benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale, Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Juridische Normen en Geschillen, Franstalig kader, met ingang van 1 maart 2008.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 wordt de heer Nicolaï Drutskoy Sokolinsky benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Bevolking en Veiligheid, Franstalig kader, met ingang van 1 april 2008.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 wordt de heer Pierre-Philippe Bourgeois benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Bevolking en Veiligheid, Franstalig kader, met ingang van 3 april 2008.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2008 wordt Mevr. Stéphanie Gosseries benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Juridische Normen en Geschillen, Franstalig kader, met ingang van 28 mei 2008.

^