Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 november 2008

Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt de heer Werner Weymeersch, auditeur, met ingang van 3 november 2008 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000882
pub.
27/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt de heer Werner Weymeersch, auditeur, met ingang van 3 november 2008 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd.

^