Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 oktober 2008

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt Mevr. Caroline L'Hoir benoemd tot rijsambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse 1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en in Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt Mevr. Claudia Hildebrand benoemd tot rijksamb(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000881
pub.
27/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt Mevr. Caroline L'Hoir benoemd tot rijsambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse 1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Bevolking en Veiligheid, Franstalig kader, met ingang van 1 januari 2008.

Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt Mevr. Claudia Hildebrand benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Bevolking en Veiligheid, Franstalig kader, met ingang van 1 april 2008.

Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt Mevr. Katia Porzio benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Juridische Normen en Geschillen, Franstalig kader, met ingang van 10 juni 2008.

Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt Mevr. Anne-Laure De Crem benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Bevolking en Veiligheid, Franstalig kader, met ingang van 16 juni 2008.

Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt de heer Guillaume Cornelis benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrake Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Bevolking en Veiligheid, Franstalig kader, met ingang van 16 juni 2008.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt Mevr. Kathleen Penninck, benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Algemeen Beheer, Franstalig kader, met ingang van 25 juni 2008.

Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt de heer Thierry Lemoine benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en ingedeeld in de vakrichting Communicatie en Informatie, Franstalig kader, met ingang van 16 juli 2008.

^