Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en hernieuwing Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 werd de aanstelling van Mevr. Monique Devodder als korpschef van de politiezone Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles, met ingang van 17 juli Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Monique Devodder benoemd in de graad van hoofdcommissaris van pol(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000842
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en hernieuwing Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 werd de aanstelling van Mevr. Monique Devodder als korpschef van de politiezone Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles, met ingang van 17 juli 2006, verlengd voor een termijn van vijf jaar.

Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Monique Devodder benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie, met ingang van 17 juli 2004.

^